top of page
Image by Sergey Zolkin

Các sản phẩm trực tuyến miễn phí của CCJA

Kết nối với cộng đồng nhạc jazz toàn cầu của chúng tôi và các nghệ sĩ giỏi nhất của nhạc jazz mỗi tuần trực tuyến thông qua CCJA Chủ nhật và làm phong phú thêm sự hiểu biết cũng như tình yêu của bạn về âm nhạc thông qua loạt masterclass miễn phí của chúng tôi, Digging Deeper.

CCJA Sundays

Chủ nhật của CCJA

Phỏng vấn miễn phí + lớp học thạc sĩ với các nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng + chuyên gia trong ngành. Các liên kết thu phóng được đăng mỗi tuần trên các trang FacebookInstagram của chúng tôi.

CCJA Sundays.jpg
June Sundays.png
Digging Deeper

Đào sâu hơn

Một lớp tổng thể nhiều phần miễn phí qua Zoom với một Thành viên Khoa CCJA. Hãy theo dõi để biết thêm loạt phim Đào sâu hơn bắt đầu trở lại vào Mùa thu năm 2021!

bottom of page