top of page
IMG_3250 2.jpeg

Quyên góp cho CCJA

Đóng góp có ý nghĩa thay đổi cuộc sống trẻ

CCJA là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3). Mặc dù chúng tôi tạo ra một số thu nhập từ phí chương trình, nhưng các chương trình của chúng tôi chủ yếu phụ thuộc vào lòng hảo tâm của các nhà tài trợ cá nhân và doanh nghiệp.

Khi bạn đóng góp được khấu trừ thuế cho CCJA, tiền của bạn trực tiếp:

  • tài trợ học bổng để mỗi sinh viên muốn tham gia đều có thể làm như vậy

  • cung cấp sự cố vấn có ý nghĩa cho tuổi trẻ của chúng ta

  • giúp tổ chức của chúng tôi mở rộng để trở nên dễ tiếp cận hơn cho các cộng đồng trên toàn bang Colorado

Bạn cũng sẽ nhận được những lợi ích sau dựa trên mức đóng góp của bạn:

Đối với tổng số tiền quyên góp trên $ 1000 trong năm, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để cá nhân hóa các đặc quyền và lợi ích của bạn!
bottom of page