top of page

Liên hệ với CCJA

Bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về bất kỳ chương trình hoặc sự kiện nào của CCJA? Vui lòng gửi cho chúng tôi một dòng tại đây hoặc gửi email cho Trợ lý chương trình Camilla Vaitaitis, camilla@jazzarts.org

Thành công! Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn. ~ Đội CCJA

Tham gia danh sách email của chúng tôi!

Luôn cập nhật các thông báo, sự kiện và tin tức về chương trình của CCJA với các bản tin email hàng tháng của chúng tôi.

Nền thu phóng CCJA

Vui lòng tải xuống và sử dụng Nền thu phóng CCJA này trong cuộc họp Thu phóng tiếp theo của bạn!

CCJA_Zoom_Bkgd.jpg
bottom of page