top of page

Lập trình nhạc Jazz dành cho người lớn

Nhóm nhỏ nhạc Jazz dành cho người lớn CCJA

Vào năm 2018, CCJA đã tìm cách thành lập một nhánh của tổ chức dành cho các nhạc sĩ người lớn tài năng và ham học hỏi, mang chương trình giáo dục nhạc jazz xuất sắc tương tự của tổ chức đến người lớn từ 18 tuổi trở lên. Các Nhóm Nhỏ dành cho Người lớn của CCJA được dẫn dắt bởi những người cố vấn chuyên nghiệp với sự hỗ trợ không thường xuyên của những người cố vấn gần như đồng đẳng. Những người cố vấn này đều là những nhạc sĩ chuyên nghiệp đã xuất sắc, hầu hết trong số họ cũng giảng dạy ở cấp đại học và họ có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với sinh viên ở mọi lứa tuổi.  Tìm hiểu thêm về đội ngũ giảng viên của chúng tôi tại đây.

 

Nhóm Người lớn của Denver CCJA sẽ gặp nhau trong các phiên 5 tuần và 10 tuần trong suốt năm học (Thu, Đông và Xuân) dưới dạng các buổi diễn tập hàng tuần, nơi sinh viên và giảng viên CCJA chơi và biểu diễn cùng nhau khi họ nghiên cứu về ứng tác nhạc jazz, kỹ thuật, phong cách, lý thuyết và lịch sử. Lễ vật mùa hè cũng sẽ có sẵn. Học sinh được khuyến khích thể hiện bản thân một cách ngẫu hứng và thông qua việc sáng tác / sắp xếp cho nhóm của họ.  Vào cuối mỗi buổi học, CCJA Adult Groups  perform dành cho công chúng, thường tại các địa điểm nhạc jazz nổi bật trong khu vực.

Chính sách hủy bỏ: khi phiên đã bắt đầu, CCJA chỉ có thể hoàn lại một phần tiền mặt hoặc toàn bộ tín dụng cho một chương trình CCJA trong tương lai.

Denver Adult Small Groups

Denver Adult Small Groups

The Denver CCJA Adult Group will meet on Tuesdays and Thursdays June 4-20 from 7-8:30pm. There, CCJA students and faculty play and perform together as they study jazz improvisation, technique, style, theory, and history. Students are encouraged to express themselves improvisationally and through composing/arranging for their groups. This session will culminate in a performance for the public on June 20th.

Brazilian Ensemble 17+

The Boulder CCJA Adult Group will meet at 800 Kalamath on Tuesdays and Thursdays from June 4-20, 7-8:30. There, CCJA students and faculty play and perform together as they study jazz improvisation, technique, style, theory, and history. Students are encouraged to express themselves improvisationally and through composing/arranging for their groups. This session will culminate in a performance for the public on June 20th.

Boulder Adult Small Groups

Boulder Adult Small Group

The Boulder CCJA Adult Group will meet in the CU Boulder Carlson Gym on Tuesdays and Thursdays from June 4-20 at 7pm. There, CCJA students and faculty play and perform together as they study jazz improvisation, technique, style, theory, and history. Students are encouraged to express themselves improvisationally and through composing/arranging for their groups. This session will culminate in a performance for the public on June 20th.

bottom of page