top of page

CCJA Khoa & Cố vấn

Các thành viên của Khoa CCJA

là những nghệ sĩ nhạc jazz chuyên nghiệp được tìm kiếm nhiều nhất trong khu vực. Nhiều giảng viên của chúng tôi cũng giảng dạy tại các chương trình đại học xuất sắc ở tiểu bang của chúng tôi bao gồm Đại học Denver, Đại học Colorado, MSU-Denver và Đại học Bắc Colorado. Các giảng viên của CCJA là những nhà giáo dục tận tâm và truyền niềm đam mê cũng như kiến thức phong phú về nhạc jazz cho các nhạc sĩ trẻ mà họ làm việc cùng. CCJA sử dụng một chương trình cố vấn đặc biệt gồm "những người cố vấn gần như ngang hàng" cùng học với các học sinh trong chương trình của chúng tôi. Những người cố vấn gần đồng đẳng thường là những cựu sinh viên gần đây của chương trình của chúng tôi, gần đây đã tốt nghiệp chương trình âm nhạc đại học hoặc đang làm việc với bằng cấp của họ. Phần cố vấn bổ sung này ở cấp độ được cá nhân hóa giúp học sinh của chúng tôi phát triển và hiểu sâu hơn các khái niệm âm nhạc, đồng thời mang đến cho những người cố vấn trẻ tuổi này cơ hội và giáo dục.

bottom of page