top of page

JAZZ ARTS VOICES

Chúng tôi đã phải tạm ngừng Chương trình Vocal Jazz   The Jazz Arts Voices  due do đại dịch Covid-19. Chúng tôi rất mong được ca hát và sáng tác cùng bạn khi có thể an toàn để làm điều đó trong tương lai gần! Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia danh sách email của chúng tôi để luôn cập nhật tất cả các diễn biến của CCJA. 

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page